Ventilera badrum med badrumsfläkt

En effektiv badrumsfläkt ska kunna dra torr luft tvärs igenom badrummet/toaletten och därför ska det finnas springor eller spalter så luften kan komma in i rummet.

Det är alltså viktigt att det finns springor i dörren. Alternativt får man sätta en tallriksventil i väggen, eller som det kallas: överluftsdon.

Överluftsdon till badrumsfläkt

Överluftsdon till badrumsfläkt.

Om man har dålig ventilation kan det leda till mögelpåväxt. Möglet dyker upp på kalla ytor och i mjukfogar mellan golv och vägg. Denna mögelpåväxt påverkar inte husets konstruktion, men angreppet kan leda till allvarliga hälsoproblem så som allergier, migrän, bihåleinflammation och ge andra symptom.

En effektiv ventilering med badrumsfläkt är bästa sättet att slippa dessa mögelangrepp. En bra badrumsfläkt kan ofta vara en riktigt bra investering; badrumsfläktens funktion är att den drar in torr luft från huset in i badrummet och fläkten skickar sedan ut den fuktiga och använda luften. Det hjälper att vädra, men en badrumsfläkt som kontinuerligt ser till att luften byts är ofta effektivare då vädringen kräver en noggrann rutin som brukar vara svår att efterfölja.

Sammanfattning mekanisk ventilation med badrumsfläkt

Det säkraste sättet att sörja för ventilation är att montera en elektrisk fläkt. Väljer du fuktstyrda fläktar med många finesser kan de kosta ett par tusen kronor; priset beror nämligen på hur avancerad fläkten är, vilken effekt den har, hur den ser ut och vilka finesser den har. Vid val ska du fråga dig själv om fläkten bara ska klara av badrummet eller om den ska sörja för flera rum. Det skadar inte om badrumsfläkten är tyst och energisnål. Den stora fördelen med en badrumsfläkt är att den arbetar automatiskt – Du behöver alltså inte öppna eller stänga fönster. Nackdelen med fläkten är att den drar ström och att den för det mesta hörs rätt tydligt. Men nu har det kommit nya badrumsfläktar så som Fresh Intellivent som har en lågenergimotor som bara drar max 5W samt är väldigt tyst i jämförelse med de traditionella fläktarna.

För att det inte ska bildas undertryck i badrummet när badrumsfläkten arbetar måste du se till att det kommer in luft till badrummet från bostaden, t.ex. via en luftspalt under dörren.

Badrumsfläktar och olika styrningar

Den elektriska fläkten kan styras på flera olika sätt. Den enklaste varianten är att du själv startar och stänger av den via en strömbrytare. Kontakten kan förses med ett relä som låter fläkten arbeta en stund sedan den har stängts av. Glömmer du att stänga av fläkten fortsätter den att arbeta tills någon stänger av den. Om du vill gardera dig mot det, väljer du en fläkt med inbyggd automatik. Badrumsfläkten kan vara fuktstyrd, tidsstyrd eller till och med rörelsestyrd.

Det mest logiska i badrum är en fuktstyrd fläkt; en sådan startar automatiskt när luftfuktigheten i badrummet kommer upp på en viss förprogrammerad nivå – och den fortsätter att snurra och blåsa ut luft tills luftfuktigheten åter är nere på normal nivå.


Läs mer om Fuktskador i badrum, fuktstyrning av badrumsfläkt eller om tips och råd.