Frisk luft med badrumsfläkt

En badrumsfläkt kan se till att du får bättre inomhusklimat. Om luften i bostaden känns unken, dålig eller fuktig så beror det nästan alltid på att det är för fuktigt. Och fukten kommer från dusch och badkar. Det är viktigt att den fuktiga luften ersätts av ny, frisk luft för att få ett optimalt klimat i bostaden. En enkel lösning att få bort den fuktiga luften är att montera en elektrisk badrumsfläkt. Den blåser ut luften i det fria, samtidigt som den sörjer för att dra in torr luft till badrummet från resten av bostaden.

Det finns i princip tre slags fläktar: den enkla utan finesser, den tidsstyrda och den fuktstyrda. Den enkla snurrar när du startar den, och stannar när du stänger av den. Den tidsstyrda arbetar en given tid, t.ex. 10 minuter. Den fuktstyrda arbetar så länge det är för fuktigt i badrummet.

För att täta det hål du har gjort i fuktspärren i sambamd med installationen av badrumsfläkten så kan man lägga silikonfogmassa eller använda en rörkrage som ångspärr. Vid montering av den nya fläkten skadas ångspärren eller tätskiktet i badrumsväggen. För att återställa det kan du med fördel välja rör med rörkrage, exempelvis ångspärr DAFA rörkrage. Det monteras lätt utan verktyg direkt på ångspärren så att konstruktionen förblir tät.