Fuktskador i badrum

Om man ser till hela huset så är det flest fuktskador i badrummet, nästan 4 av 10 fuktskador. Förklaringen ligger såklart i att vatten och ånga är vanligast i badrummet. Men såklart kan många av dessa vatten- och fuktskador undvikas med bättre underhåll och kontroll av väggar och golv av fastighetsägaren.

Hur hittar man fuktskador i badrummet?

Titta efter sprickor i kakelväggar, klinkergolv samt plastgolv och plastväggar. Kontrollera också att badrummet har tillräcklig ventilation.  Plastgolv och plastväggar tror många klarar sig bättre men det är bara marginellt och det vanligaste problemen är mattsläpp och sprickor i plasten.
Hitta fuktskador i badrum
Sprickor i kakel, klinker och skadade fogar är vanliga orsaker till fuktskador, både i golv och på väggar. Eftersom fogarna släpper igenom vatten måste det finnas ett vattentätt lager innanför kaklet eller klinkern.

Ska du kakla eller lägga in klinker måste arbetet uppfylla kraven i Boverkets byggregler och de så kallade branschreglerna. Läs mer på följande webbplatser: Byggkeramikrådet, Svensk våtrumskontroll, Branschregler säker vatteninstallation.

Vattentäta skikt

Vattentäta skikt krävs i badrum för att inte fukt ska ta sig in och fuktskada badrummet.. Plastmattan fungerar som tätande skikt, medan kakel och klinker bara är ytskikt. Det vattentätande skiktet finns alltid under kaklet eller klinkern.

Golvbrunnar, skruvhål och rör

Ofta är de felmonterade mot golvet, och många husägare rensar brunnen alltför sällan. Undermålig ventilation i badrummet samt dåligt tätade skruvhål och dåliga tätningar av rör är också vanliga förklaringar till fuktskador. Rör kan också rosta och börja läcka och orsaka fuktskador i badrum.

 

Tips & Råd

  • Kolla efter skadade kakel- eller klinkerplattor och fogar på väggar och golv några gånger varje år.
  • Täta trasiga fogar med fogmassa.
  • Täta alla skruvhål, infästningar och där rör går igenom väggar och golv.
  • Kolla klämringen på golvbrunnen och rensa några gånger per år.
  • Använd inte kaustiksoda i golvbrunnen då det kan fräta hål på gamla rör.
  • Kontrollera ventilationen och eventuellt sätt in en badrumsfläkt samt att badrumsdörren har en springa som drar in luft från bostaden.