Fuktstyrning badrumsfläkt

Fuktstyrning är till för att förenkla allting för användaren. Att badrumsfläkten är fuktstyrd innebär att badrumsfläkten har en givare som hela tiden kontrollerar fuktigheten i omgivningen och startar fläkten när fukthalten blir för hög. På vissa badrumsfläktar så kan man dessutom ställa in fläkten så att den går på lågvarv när fukten inte är så hög. På detta sätt så försäkrar man sig att ha ventilation hela tiden.

Titta efter fukt
Det är inte hälsosamt med fuktig luft inomhus, varken för bostaden eller dem som bor i den. Men det finns liv som njuter av den förhöjda luftfuktigheten. Därför gäller det att hålla ett vakande öga på badrummets väggar, tak och golv. Luktar det unket (som i en gammal källare) i badrummet? Det är ett säkert tecken på att det är för fuktigt. Du hittar sannolikt också flera fuktfläckar i badrummet.

Du behöver egentligen inte räkna särskilt mycket för att komma underfund med vilken fläkt du bör välja. Enligt Boverkets regler krävs ett frånluftsflöde på minst 10 liter per sekund i ett badrum. Om golvytan är större än 5 kvadratmeter ökas kravet dessutom med 1 liter per sekund för varje kvadratmeter. Det är andra saker som också är viktiga. Badrumsdörren bör inte sluta helt tätt, för då kan det inte komma in ny luft som ersättning för den som sugs ut. En springa under dörren eller liknande gör att badrumsfläkten suger ut luft från hela bostaden och då får du en verkligt effektiv luftcirkulation. Men det förutsätter att fläkten verkligen har tillräcklig kapacitet för annars sugs luften i badrummet ut till rummen i bostaden.